"Tänk att något så litet kan göra så stor skillnad"


Vad är Naturpärlor? 

Naturpärlor är lera som fått mogna tillsammans med Effektiv mikroorganismer och sedan bränts vid en temperatur på 1300oC. 

Bränningsprocessen gör att pärlorna får en långtidsverkande effekt av EM®. Egenskaperna i naturpärlorna har en positiv påverkan på alla material och miljöer de kommer i kontakt med, framförallt på vårt vatten.

Med hjälp av Naturpärlor kan du öka din blodcirkulation, få dina buketter att stråla längre och få i dig de mineraler som annars filtreras bort i vattenreningsverken. Fungerar på både djur och människor. 


Snabb fakta
  • Renar dricksvattnet för både människor & djur. 
  • Håller dålig lukt borta.
  • Ökar blodcirkulationen.
  • Minskar igenkalkning av rör och avlopp. 
  • Ökar hållbarheten på livsmedel.
  • Förbättrar ditt djurs välmående.
  • Håller skadedjur borta från djurens päls.
  • Pärlornas hållbarhet är 10 år. 

VAD STÅR "EM" FÖR?

EM®, som är en förkortning av “effektiva mikroorganismer“, är en människovänlig och miljösäker produkt från EMRO (EM Research Organization) och utvecklades 1982 av professor Teruo Higa i Japan.

EM® skapar synergistiska effekter genom att kombinera gynnsamma mikroorganismer (mjölksyrabakterier, jäst och fotosyntetiska bakterier) som samlas in från naturen och produceras under unika förhållanden. Genom att använda EM® aktiveras redan befintliga mikroorganismer i jord och vatten och maximerar deras naturliga kraft. Varumärket EM® representerar en rad mikrobiella produkter som används inom områden såsom jordbruk, djurhållning, hälsovård, miljö- och vattenrening i mer än 100 länder runt om i världen.


Redoxstudier har visat att användning av Naturpärlor förbättrar antioxidantpotentialen hos behandlade substanser, vilket har en positivt hälsosam effekt.

Samtliga mikrober i EM konsortiet är gedigna isolat som produceras av EMRO i Japan. Ett av världens högst rankade universitet MIT/Cambridge, gav EM tekniken bekräftelse under den vetenskapliga hållbarhetskonferensen Universal Village i Nagaoy oktober 2016.